Tinc una assegurança de carrera?

Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per la pòlissa concertada per l' organització, que cobrirà els accidents que poguessin produir-se com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova, però mai com a derivació d' un patiment o tara latent, lesió, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de l' articulat del reglament, etc., ni els produïts en els desplaçaments al i des del lloc en què es desenvolupi la  carrera.

L' organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants poguessin patir o causar a tercers en hores posteriors a la seva participació en la carrera.