Tinc avituallament durant la carrera?

Els corredors de la 1/2 Marató tenen punts d'avituallament líquid i fruita  als Km. 4, 9, 12.7, 17.2 i a Meta.

Els corredors dels 8 Km  tenen punts d' avituallament líquid i fruita als Km 4.6 i a Meta.